Zpracování olověných autobaterií

Na základě rozhodnutí Krajského úřadu MSK č.j. MSK 162245/23 jsme firmou, která v souladu s §90 zákona 542/2020Sb. zajišťuje ve spolupráci se svým zahraničním partnerem zpracování olověných autobaterii a průmyslových olověných akumulátorů.

zetsluzby.cz
Drcení a třídění materiálů, demolice, zemní práce